Moravskoslezský kraj
Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje
Poslední novinky
zobrazit více
Rychlý kontakt

SAGAPO
příspěvková organizace
Uhlířská 2
Bruntál 792 01

Vedení organizace sídlí na Nám.Míru 4, Bruntál

email: info@sagapo.cz
t
elefon: +420554719525

FACEBOOK

Služby

Uživatelům služby jsou poskytovány dle §51 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních

službách tyto základní činnosti, které jsou poskytovány podle individuálních potřeb:

 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 

b) poskytnutí ubytování

 

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti

1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti

2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů

3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami

 

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a

dovedností,

3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

4. podpora v oblasti partnerských vztahů

5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1.doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity,

na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

f) sociálně terapeutické činnosti

 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

h)pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3. pomoc při použití WC

 

Fakultativní služba - služba je poskytnuta v souladu s podepsanou Smlouvou o poskytnutí fakultativní služby.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace