Moravskoslezský kraj
Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje
Poslední novinky
zobrazit více
Rychlý kontakt

SAGAPO
příspěvková organizace
Uhlířská 2
Bruntál 792 01

Vedení organizace sídlí na Nám.Míru 4, Bruntál

email: info@sagapo.cz
t
elefon: +420554211061

FACEBOOK

Projekty

Zkvalitnění mobility klientů DOZP Horní Benešov

Naše příspěvková organizace SAGAPO získala dotační příspěvek v rámci 82. výzvy IROP – Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. – SC 2.1 Integrovaného Regionálního Operačního programu 2014 - 2020 na pořízení a instalaci speciálního zvedacího a pojezdového kolejnicového systému pro přepravu a obsluhu imobilních klientů našeho domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově. Pořízené moderní vybavení výrazně přispěje ke zvýšení komfortu a zlepšení mobility zdravotně postižených klientů a zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních služeb.

Název projektu: Pořízení vybavení ke zkvalitnění mobility klientů v zařízení domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0009214

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále je zapojen do projektu transformace pobytových sociálních služeb.

Předmětem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením vedoucí k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením prostřednictvím uzavření současného ústavního zařízení a vytvoření 3 skupinových domácností pro 6 uživatelů sociální služby ve 3 nově vybudovaných rodinných domcích na ulici Uhlířská 2 ve městě Bruntál. Vznikne ubytování se souhrnnou kapacitou pro 18 osob s mentálním a kombinovaným postižením s vysokou mírou podpory.

Registrační číslo projektu

CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008104

https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-organizace-sagapo-v-bruntale-143649/

 Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále je zapojeno do projektu transformace pobytových sociálních služeb.

Předmětem projektu je vybudování chráněného bydlení v Bruntále pro 8 osob primárně s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením. Bude se jednat o novostavbu se dvěma samostatnými bytovými jednotkami. Realizace projektu ve svém důsledku povede k dokončení transformace příspěvkové organizace Sagapo.

Registrační číslo projektu

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005443

https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/chranene-bydleni-organizace-sagapo-v-bruntale-143332/

 

Podpora služeb sociální prevence 3

 Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Doba realizace projektu

1. 1. 2020 – 30. 6. 2022

Číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-3-131188/

 

 Podpora alternativních způsobů dopravy - Podpora alternativních způsobů dopravy

č.výzvy: NPŽP 11/2019 - 5.2 A

reg.číslo projektu: 1191100034

Projekt je zaměřen na pořízení vozidla, které bude sloužit k přepravě osob, kterým organizace Sagapo, p. o. Bruntál poskytuje sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Cilovou skupinou jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením se sníženou schopností mobility nebo imobilní osoby.
Pořízením vozidla umožníme klientům ve větší míře využívat navazující (běžně dostupné) služby mimo organizaci, např. lékař, obchody, volnočasové aktivity, návštěvu kulturních a společenských
akcí, cestování, apod.

https://www.sfzp.cz/

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace