Moravskoslezský kraj
Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje
Poslední novinky
Brigáda léto 2019
18.06.2019

Výzva 82 IROP
15.01.2018

Slavnostní otevření nových pobytových služeb
06.06.2016

zobrazit více
Rychlý kontakt

SAGAPO
příspěvková organizace
Uhlířská 2
Bruntál 792 01

Vedení organizace sídlí na Nám.Míru 4, Bruntál

email: info@sagapo.cz
t
elefon: +420554719525

FACEBOOK

Projekty

Sagapo, příspěvková organizace Bruntál je zapojena do projektu Podpora služeb sociální prevence 2.

Registrační číslo projektuCZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Operační program Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj schudobou

Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí aaktivní účast azlepšení zaměstnatelnosti

odkaz: https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-1-61722/

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Sagapo, příspěvková organizace Bruntál je zapojena do projektu „Podporujeme neustálý rozvoj našich sociálních služeb“ 

Registrační číslo projektu:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001338

Operační program: Zaměstnanost

prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Obsah projektu:

Komplexní rozvoj a zvýšení kvality ve dvou nových sociálních službách - domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení prostřednictvím zlepšení komunikace s klienty, zlepšení jejich mobilizace a zlepšení stavu ochrany informací klientů v období let 2016 - 2018

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace