Moravskoslezský kraj
Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje
Poslední novinky
zobrazit více
Rychlý kontakt

SAGAPO
příspěvková organizace
Uhlířská 2
Bruntál 792 01

Vedení organizace sídlí na Nám.Míru 4, Bruntál

email: info@sagapo.cz
t
elefon: +420554719525

FACEBOOK

Služby

Poskytované služby v souladu s § 43 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

 

A) pomoc při zajištění chodu domácnosti


pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti
pomoc při údržbě domácích spotřebičů
pomoc se zajištěním stravy
pomoc se zajištěním velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování
podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami

 

B) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

podpora při zvládání výchovy dětí v rodině
pracovně výchovná činnost s dětmi
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinnou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

C) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytujících veřejné služby a doprovázení zpět
podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

 

D) sociálně terapeutické činnosti

 

sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 

E) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

Fakultativní služba - služba je poskytnuta v souladu s podepsanou Smlouvou o poskytnutí fakultativní služby.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace