Moravskoslezský kraj
Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje
Poslední novinky
zobrazit více
Rychlý kontakt

SAGAPO
příspěvková organizace
Uhlířská 2
Bruntál 792 01

Vedení organizace sídlí na Nám.Míru 4, Bruntál

email: info@sagapo.cz
t
elefon: +420554719525

FACEBOOK

Sociálně terapeutické dílny

č..reg.: 8775991

 

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 3
CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0003758

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

 

                                      

                                                                                      
                                                                                       JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ 

POSLÁNÍM SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN JE PODPOROVAT OSOBY S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V PRACOVNÍCH AKTIVITÁCH A SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTECH A ZVYŠOVAT JEJICH KOMPETENCE SMĚREM K SOBĚSTAČNOSTI.

 

KAPACITA SLUŽBY 

Kapacita sociálně terapeutických dílen (dále STD) je 36 osob denně. V současné době navštěvuje dílny 46 uživatelů služeb. 

 
JAKÉ NABÍZÍME DÍLNY A ČINNOSTI

V rámci STD funguje pět dílen. V každé z nich pracuje odpovědný pracovník v sociálních službách, který zajišťuje zapracování, dohled, kontrolu a podporu uživatelům sociálních služeb, kteří dílny navštěvují.

 

 

Každá z výše uvedených dílen užívá své způsoby a metody práce, uživatel služby má možnot vyzkoušet a naučit se pracovat s rozličnými materiály a užívat specifické pomůcky, ruční i elektrické nástroje a stroje.

V rámci STD probíhají ještě další činnosti jako například ruční tkaní, malba na hedvábí, individuální didaktická vyúka, nácvik komunikačních dovedností nebo sebeobslužných činností.
Probíhají také jednorázové programy a aktivity umožňující rozvoj sociálních dovedností. Jedná se například o skupinová setkání, exkurze u zaměstnavatelů, společenské akce.

 

KDY DÍLNY PROVOZUJEME

PONDĚLÍ 7:30 - 16:00

ÚTERÝ 7:30 - 16:00

STŘEDA 7:30 - 14:00

ČTVRTEK 7:30 - 16:00

PÁTEK 7:30 - 16:00

 
CO JE NAŠIM CÍLEM

Cílem poskytování služeb v sociálně terapeutických dílnách je zkvalitnění, rozšíření nebo stabilizace pracovních, sociálních a sebeobslužných návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

KOMU JE SLUŽBA URČENA

Službu poskytujeme osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením (mentální a tělesné) od 16 ti let do 64 let.

KDE SLUŽBU POSKYTUJEME

Najdete nás v centru města Bruntál, na ulici nám. J. Žižky 8/10, 792 01 Bruntál.                                                            

                                                                                                                                                                                  

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace