Dobrovolnictví

Slovo ředitele

Dobrovolník je někdo, kdo pracuje ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Druhým věnuje svůj čas a úsilí odměnou mu často bývá radost z pomoci, naplnění osobního cíle, ale i získání či rozvoj profesních zkušeností.

Dobrovolník v naší organizaci

Dobrovolník se věnuje lidem, kteří trpí pocitem samoty, neví jak naložit se svým volným časem, potřebují pomoc s navazováním kontaktů a nebo s orientací mimo domov. Dobrovolník pomáhá již svou přítomností a vzájemnou komunikací. Dobrovolník s uživatelem mohou chodit na procházky, zapojit se do volnočasových aktivit či se společně účastnit společenských akcí.

Kdo se chce stát dobrovolníkem, může kontaktovat vedoucí dané služby prostřednictvím telefonu nebo emailu.

V DOZP mohou dobrovolníci vykonávat tyto činnosti:

 • Podpora jednotlivých uživatelů u volnočasových aktivit
 • Individuální kontakty s jednotlivými uživateli jako jejich průvodci nebo společníci
 • Účast při činnostech skupiny
 • Účast a podpora při aktivizačních pobytech
 • Pomoc při organizaci a průběhu společenských akcí určených pro uživatele

V STD mohou dobrovolníci vykonávat tyto činnosti:

 • Asistence za dohledu pracovníka uživatelům služeb v rámci pracovní a sociální terapie
 • Doprovod uživatelů služeb z STD do DOZP za dohledu pracovníka
 • Pomoc s organizováním prezentačních a soutěžních akcí
 • Komunikace s uživateli služeb
 • Pomoc při úklidových pracích
 • Pomoc při úklidu a údržbě v areálu

V CHB mohou dobrovolníci vykonávat tyto činnosti:

 • Doprovod při procházkách, pomoc s navazováním kontaktů a s orientací mimo domov
 • Zapojení se do volnočasových aktivit uživatelů
 • Kontakt s jednotlivými uživateli jako jejich společník
 • Účast a podpora při společenských akcích

V případě zájmu nás kontaktujte

top