Chráněné bydlení

Informace o službě

Naše poslání

Posláním sociální služby je umožnit lidem s mentálním či kombinovaným postižením, kteří potřebují pomoc druhé osoby žít samostatným způsob života srovnatelný se způsobem života jejich vrstevníků.

Kapacita

Službu poskytujeme 15 lidem nad 20 let s mentálním či kombinovaným postižením ( kdy je primární mentální postižení).

Naše cíle

Cílem je směřovat ke zlepšení nebo stabilizaci sociálního, psychického a tělesného stavu uživatele sociální služby, prožívat aktivní, smysluplný a důstojný život, s vazbami na rodinu a veřejné služby, s respektem k jejich životním cílům a potřebám.

Kde službu poskytujeme


Informace pro žadatele o službu

Nabízené služby

Kontaktní osoba

vedoucí CHB
Mgr. Michaela Lučanová
top