Sociálně terapeutické dílny

Informace o službě

Naše poslání

Podporujeme osoby s mentálním a kombinovaným postižením v pracovních aktivitách a sociálních dovednostech a zvyšovat jejich kompetence směrem k soběstačnosti.

Kapacita služby

Kapacita sociálně terapeutických dílen je 50 osob denně. V současné době navštěvuje dílny 54 uživatelů služeb. 

 

Náš cíl

Zkvalitnění, rozšíření nebo stabilizace pracovních, sociálních a sebeobslužných návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Informace pro žadatele o službu

Kde nás najdete


Nabízené dílny

V rámci sociálně terapeutických dílen funguje celkem pět dílen. V každé z nich pracuje odpovědný pracovník v sociálních službách, který zajišťuje zapracování, dohled, kontrolu a podporu uživatelům sociálních služeb, kteří dílny navštěvují.

Každá z níže uvedených dílen užívá své způsoby a metody práce, uživatel služby má možnost vyzkoušet a naučit se pracovat s rozličnými materiály a užívat specifické pomůcky, ruční i elektrické nástroje a stroje.

V rámci STD probíhají ještě další činnosti jako například ruční tkaní, malba na hedvábí, individuální didaktická výuka, nácvik komunikačních dovedností nebo sebeobslužných činností. Probíhají také jednorázové programy a aktivity umožňující rozvoj sociálních dovedností. Jedná se například o skupinová setkání, exkurze u zaměstnavatelů, společenské akce.

Provoz dílen

Pondělí 7:30 16:00
Úterý 7:30 16:00
Středa 7:30 12:00
Čtvrtek 7:30 16:00
Pátek 7:30 16:00

 

Pracujeme pro volný prodej i na zakázku

Kontaktní osoba

vedoucí STD
Helena Balintová
top