Jak požádat o službu

Jak se stát klientem

01

Kontakt zájemce o službu

Zájemce nás může kontaktovat způsoby uvedenými níže.
Při prvotním kontaktu jsou zájemci poskytnuty základní informace o poskytovaných sociálních službách, volných místech, následný postup a jsou zodpovězeny dotazy. 
 
 • TELEFONICKY
  • Kontakt: 731 666 490 Bc. Elena Oborná pro CHB, STD a DOZP Rýmařov
  • Kontakt: 734 417 076 Bc. Dominika Hubálková pro DOZP Bruntál, Horní Benešov a Vrbno pod Pradědem
 • PÍSEMNĚ
  • Adresa pro písemný kontakt: Uhlířská 2, 792 01 Bruntál.
 • OSOBNĚ
  • Adresa kanceláře sociálních pracovnic: Uhlířská 2, 792 01 Bruntál.
 • E-MAILEM
02

Příjem žádosti

Zajišťuje sociální pracovnice.
V případě splnění všech stanovených podmínek pro přijetí, je zájemce VŽDY vyzván k osobnímu jednání.
03

Osobní jednání

Zajišťují sociální pracovnice a vedoucí služby.
Při osobním jednání je zájemce informován o poslání a průběhu poskytované sociální služby, o podmínkách sociální poskytované služby, o ceně, právech a povinnostech obou smluvních stran. Zájemce definuje své požadavky a seznámí se s prostředím poskytované služby.
04

Rozhodování o uzavření či neuzavření smlouvy

Rozhoduje ředitel, sociální pracovnice a vedoucí služby.
Doba na rozhodnutí je zpravidla 5 pracovních dnů. Po uplynutí této doby vás bude písemně informovat sociální pracovnice.

Dokumenty pro žadatele

Žádost o poskytnutí služby STD
Žádost o poskytnutí služby DOZP
Žádost o poskytnutí služby CHB

Kontakty na vedoucí služeb

vedoucí DOZP
Bc. Zuzana Sklářová
vedoucí STD
Helena Balintová
vedoucí CHB
Mgr. Michaela Lučanová
top