Jak požádat o službu

Jak se stát klientem

01

Kontakt zájemce o službu

  • TELEFONICKY - jsou podány základní informace o poskytovaných službách a volných místech, telefonicky se domlouvá další postup se sociální pracovnicí.
  • Kontakt: 731 666 490  Bc. Elena Oborná pro CHB, STD a DOZP Rýmařov
  • Kontakt: 734 417 076  Bc. Dominika Hubálková pro DOZP Bruntál, Horní Benešov a Vrbno pod Pradědem
  • PÍSEMNĚ - reaguje se na písemný projev, je odeslána žádost o uzavření smlouvy a zodpovězení dotazů v dopise.
  • Adresa pro písemný kontakt: Uhlířská 2, 792 01 Bruntál.
  • OSOBNĚ - podány informace o poskytovaných službách, získání informací o zájemci a jeho požadavky, seznámení se s chodem zařízení, prohlídka zařízení, vyplnění žádosti.
  • E-MAILEM:  reakce na email, zaslání žádosti nebo pozvání na osobní pohovor.
  • Emailový kontakt: elena.oborna@sagapo.cz nebo dominika.hubalkova@sagapo.cz
02

Příjem žádosti (dotazníku)

Zajišťuje sociální pracovnice v případě splnění všech stanovených podmínek pro přijetí, je zájemce VŽDY vyzván k osobnímu jednání.
03

Osobní jednání

Zajišťují sociální pracovnice a vedoucí služby při osobním jednání je zájemce informován o poslání a průběhu poskytované služby, o podmínkách poskytované služby, o ceně, právech a povinnostech obou smluvních stran, zájemce definuje své požadavky a seznámí se s prostředím poskytované služby, dohodnou se podmínky poskytování služby, prohlídka bydlení.
04

Rozhodování o uzavření či neuzavření smlouvy

Rozhoduje ředitel, sociální pracovnice a vedoucí služby. Doba na rozhodnutí je 5 pracovních dnů, nejpozději po uplynutí této doby vás bude informovat sociální pracovnice – písemně.

Dokumenty pro žadatele

Žádost o poskytnutí služby STD
Žádost o poskytnutí služby CHB
Žádost o poskytnutí služby DOZP

Kontakty na vedoucí služeb

vedoucí DOZP
Bc. Zuzana Sklářová
vedoucí STD
Bc. Monika Tóthová
vedoucí CHB
Mgr. Michaela Lučanová
top