Domov pro osoby se zdravotním postižením

Informace o službě

Naše poslání

Posláním DOZP Sagapo, p.o., je poskytovat sociální služby maximálně v šestičlenných domácnostech, lidem, kteří potřebují soustavnou péči druhé osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Cílová skupina

Služby jsou určeny lidem ve věku od 18 let, s primárně mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením nebo s poruchami autistického spektra.

Naše zásady

Osoby podporujeme individuálně tak, aby žili co nejvíce nezávisle a samostatně, v přirozeném a podnětném prostředí, s dostatkem prostoru pro trávení volného času a intimního soukromí.

Informace pro žadatele o službu

Službu poskytujeme na 4 místech


DOZP Rýmařov - tel.: 552350058, 735 793 780
DOZP Vrbno pod Pradědem tel.: 552350051, 734 643 064
DOZP Horní Benešov tel.: 554725961, 735 793 779
DOZP Bruntál tel.: 735 793 778

Poskytované služby

Zaměřujeme se především na

  • individuální plánování s uživatelem
  • zprostředkování kontaktu ze společenským prostředím
  • vzdělávání, rozvoj praktických a sociálních dovedností návaznost na další veřejné služby
  • zajištění ambulantní lékařské péče
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatele, kterou obstarávají pracovníci naší služby
  • poskytování fakultativních služeb

Během celého roku nabízíme našim uživatelům širokou síť služeb, kterých v rámci aktivit naší organizace využíváme, přičemž se snažíme o uplatňování principu normality jako je: oddělení práce, volného času a bydlení, normální denní a noční rytmus, běžný chod života, dostatečné ekonomické zaopatření, normální ekonomický standard, respektování potřeb, přání a zájmů, život ve světě se sexuálními vztahy a přiměřený kontakt pohlaví, přiměřený standard ve vybavenosti zařízení.

Kontaktní osoba

vedoucí DOZP
Bc. Zuzana Sklářová
top