Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Sagapo, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
logo-MSK.gif

Základní účel zřízení: hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající
v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování
fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.
Hlavní činnost: poskytování ambulantních a pobytových sociálních služeb dle zákona č.
108/2006 Sb.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • ​4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Sagapo, příspěvková organizace
  Uhlířská 2069/2, Bruntál, PSČ 792 01
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Sagapo, příspěvková organizace
  Uhlířská 2069/2, Bruntál, PSČ 792 01
 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 07:00 15:30
  Úterý 07:00 15:30
  Středa 07:00 15:30
  Čtvrtek 07:00 15:30
  Pátek 07:00 15:30
 • 4.4 Telefonní čísla

  Pevná linka: +420 554 719 525
  Mobil: +420 604 239 943
 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.sagapo.cz
 • 4.6 Adresa podatelny

  Sagapo, příspěvková organizace
  Uhlířská 2069/2, Bruntál, PSČ 792 01

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna: sag%at%po-msk.cz
  Další elektronické adresy: info%at%sagapo.cz
 • 4.8 Datová schránka

  k63k7m7

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 27-5115450207/0100

6. IČO

00846350

7. DIČ

CZ00846350

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: sag%at%po-msk.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): k63k7m7

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 2069/2, Bruntál, PSČ 792 01
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: 
Pavlína Zdráhalová - pavlina.zdrahalova@sagapo.cz

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel organizace, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.
 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Sagapo, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 SB.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
top