22 let poté: Emotivní návrat do Ústavu sociální péče uživatelů Sagapo,p.o.

29. 09. 2023 v 9:00 hodin
V roce 2001 pomáhalo Sagapo s transformací Ústavu sociální péče v Jindřichově ve Slezsku a přijalo do své služby v Bruntále deset uživatelů. Tento krok byl pro tyto osoby velmi významný, jelikož to znamenalo zásadní změnu v jejich životních podmínkách a perspektivách.

Po uplynutí 22 let se uživatelé příspěvkové organizace Sagapo, díky panu starostovi Jindřichova ve Slezsku, mohlo vrátit na toto místo. Byl to den plný emotivních vzpomínek a radosti z toho, jak se věci za ty roky posunuly. Ve středu 27. 09. 2023 v 9:00 hodin ráno dorazila delegace Sagapo na místo s hlubokými pocity nadšení a očekávání.

Hned po příjezdu na zámek přivítal pan starosta společně s panem kastelánem uživatele a pracovníky Sagapo. Připravili pro ně krásné překvapení - paní vychovatelku, která se o uživatele ústavu starala po mnoho let. Byl to krásný moment, který všechny zúčastněné velmi dojal.

Následovala prohlídka zámku, během které uživatelé s nostalgií ukazovali, kde měli své pokoje, koupelny, dílny, jídelnu a další prostory. Mnohokrát se z jejich úst ozývalo, jakoby to bylo teprve včera, co odjeli. Současně si uvědomili, co všechno díky Sagapo získali a jak se jejich životy posunuly. Z pokoje, kde měli dalších 22 spolubydlících, se přestěhovali do samostatných bytů, kde mohou mít své soukromí a vést svůj vlastní život. Byl to moment plný radosti, vděčnosti a uvědomění.
top