Časosběrný snímek z výstavby STD,DOZP,CHB

09. 05. 2023 v 11:13 hodin
Film z časosběru staveb Chráněné bydlení na Hybešova 2 v Bruntále, Domov pro osoby se zdravotním postižením a Sociálně terapeutické dílny na Uhlířská 2 v Bruntále. Organizace Sagapo v Bruntále byla zapojeno do projektu transformace pobytových sociálních služeb. Předmětem projektu bylo vybudování chráněného bydlení v Bruntále pro 8 osob primárně s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením, zvýšení kvality a dostupnosti sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením vedoucí k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením prostřednictvím uzavření bývalého ústavního zařízení a vytvoření 3 skupinových domácností pro 6 uživatelů sociální služby ve 3 nově vybudovaných rodinných domcích na ulici Uhlířská 2 ve městě Bruntál. Vzniklo ubytování se souhrnnou kapacitou pro 18 osob s mentálním a kombinovaným postižením s vysokou mírou podpory. A v neposlední řadě bylo součástí projektu transformace vybudování nové kapacity sociálně terapeutické dílny pro 50 uživatelů a zázemí pro vedení organizace.
top