Rehabilitace - plavání CHB 2023

01. 07. 2023

Díky poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál ve výši 36 000,-   v rámci Návazné aktivity v sociální oblasti a činnosti v oblasti sociální prevence mohou uživatelé služby Chráněné bydlení Sagapo, p. o. využívat rehabilitaci – plavání. 

Cílem tohoto projektu je aktivizace uživatelů v oblasti rozvoje základních plaveckých dovedností, rozvoje motorických dovedností s atributem rehabilitační práce (uvolnění napětí svalů, aktivizace jednotlivých svalových skupin) zvýšení fyzické kondice a pohyblivosti, dále pak zlepšení psychického stavu osob, odstranění strachu z vody, dokonalé seznámení s vodním prostředím, metodou hry a pozitivní motivace při veškeré pohybové činnosti.  

Při pobytu v bruntálském wellness centru naše uživatele již někteří návštěvníci a personál znají a vznikají tak přátelské vztahy. 

top