Sagapo už je v plném provozu

11. 08. 2022 v 13:33 hodin
Transformace služeb Sagapo byla ukončena, v plném provozu jsou i sociálně terapeutické dílny.
Výstavba nového Sagapa začala před dvěma lety. Nejprve bylo nutné demolovat původní nevyhovující zchátralé objekty. Sagapo je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Kraj proto celou stavbu financoval.
Nové středisko Sagapa splňuje všechny požadavky kladené na taková zařízení. Je bezbariérové, nízkoenergetické a poskytne uživatelům širokou škálu moderních vymožeností. Velký význam má pro město Bruntál, kde hraje v sociální oblasti nezastupitelnou roli.
Nové bruntálské Sagapo je v Moravskoslezském kraji jednou z prvních vlaštovek nového přístupu k lidem s handicapem. Ti už nebudou izolovaní v ústavech, budou žít podle svých možností jako jiní lidé.
top