Setkání dětí ze Základní školy Amos s uživateli Sociálně terapeutických dílen

27. 03. 2024 v 9:00 hodin
Děti měly příležitost nahlédnout do chodu služby a vyzkoušet si práci v jednotlivých dílnách. S radostí a zvědavostí v očích se pustily do práce a pod vedením pracovníků si vyrobily krásné výrobky, které si jako suvenýry mohly odnést domů. Nejenže se tak rozvíjela jejich manuální zručnost a kreativita, ale také se utužovaly nové přátelské vztahy s uživateli. Společné chvíle strávené nad tvořením poskytly vzácné okamžiky vzájemného učení a porozumění. Završením dne bylo pečení velikonočních perníčků. Děti si s dopomocí uživatelů vyválely a vykrojily perníčky a poté si je nazdobili. Perníčky byly nejen krásné na pohled, ale také moc dobré. Tato vzájemná návštěva byla pro všechny obohacující a plná pozitivní energie. Spolupráce se základní školou Amos působí jako významný krok k propojení komunity a překonání předsudků, které mohou existovat na obou stranách. Poděkování patří nejen nadšeným dětem, ale i paním učitelkám základní školy Amos, které celou návštěvu koordinovaly a byly neocenitelnou oporou dětem. Díky jejich společnému úsilí a vstřícnosti se setkání neslo v duchu opravdového porozumění a společné radosti.

Těšíme se na další vzájemné setkání.
top