Velikonoční prodejní výstava MSK

31. 03. 2023 v 9:00 hodin
 Dne 31. 03. 2023 se budeme účastnit již tradiční akce: VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVY v budově krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Garantem a pořadatelem akce je Odbor kultury a památkové péče krajského úřadu.
 
top