„Podpora služeb sociální prevence 2022+“

období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024

Účelem realizace projektu je finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024, kteří jsou součástí sítě sociálních služeb uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.(dále jen SPRSS MSK)

Smyslem aktivity je podpora osob se sníženou soběstačností, které není možné vzhledem k jejich hendikepu zapojit do otevřeného nebo chráněného trhu práce. V rámci aktivity budou podpořeny osoby se zdravotním postižením ve zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
V rámci aktivity je možné podpořit pouze služby registrované a provozované dle § 67 zákona o sociálních službách, zařazené v Krajské síti se statusem „základní” a dle Smlouvy, uzavřené s Moravskoslezským krajem.
 
top