IROP – Rozvoj sociálních služeb

Název projektu: Pořízení vybavení ke zkvalitnění mobility klientů v zařízení domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0009214
Naše příspěvková organizace SAGAPO získala dotační příspěvek v rámci 82. výzvy IROP – Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. – SC 2.1 Integrovaného Regionálního Operačního programu 2014 - 2020 na pořízení a instalaci speciálního zvedacího a pojezdového kolejnicového systému pro přepravu a obsluhu imobilních klientů našeho domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově. Pořízené moderní vybavení výrazně přispěje ke zvýšení komfortu a zlepšení mobility zdravotně postižených klientů a zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních služeb.
999-mmr.png
top