Transformace pobytových sociálních služeb

Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále je zapojen do projektu transformace pobytových sociálních služeb.
Předmětem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením vedoucí k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením prostřednictvím uzavření současného ústavního zařízení a vytvoření 3 skupinových domácností pro 6 uživatelů sociální služby ve 3 nově vybudovaných rodinných domcích na ulici Uhlířská 2 ve městě Bruntál. Vznikne ubytování se souhrnnou kapacitou pro 18 osob s mentálním a kombinovaným postižením s vysokou mírou podpory.


top