Transformace pobytových sociálních služeb

Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále je zapojeno do projektu transformace pobytových sociálních služeb.
Předmětem projektu je vybudování chráněného bydlení v Bruntále pro 8 osob primárně s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením. Bude se jednat o novostavbu se dvěma samostatnými bytovými jednotkami. Realizace projektu ve svém důsledku povede k dokončení transformace příspěvkové organizace Sagapo.


top